Termes i condicions d’ús de BIOSITY

Hola!, benvingut als termes i condicions d’ús de BIOSITY, els termes redactats a continuació són importants per a establir els seus drets legals amb BIOSITY, expliquen els drets que ens atorga quan usa la nostra App i descriuen les regles a respectar a l’hora d’utilitzar BIOSITY.

Si us plau, llegeixi detingudament aquests termes i condicions d’ús i després… Comença a gaudir d’aquesta aplicació que li facilita el reciclatge!!

Els nostres valors

BIOSITY és una Startup de reciclatge Domèstic, Industrial i del sector HORECA, que fusiona la tecnologia amb el valor social i la consciència ecològica.

Amb aquest projecte BIOSITY cerca respectar i cuidar la biodiversitat, donant una segona vida als residus potenciant l’economia circular. Col·laborem amb Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció, creem llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social i diversitat funcional. BIOSITY contribueix a la disminució d’extracció de recursos naturals, emissions de CO₂ i a reduir la contaminació de l’aigua.

BIOSITY estableix aquestes normes d’ús del servei per al seu bon funcionament i qualitat en les recollides de residus que efectua als seus usuaris.

Condicions d’ús del servei de recollida domiciliària

Sol·licitud recollida

La recollida se sol·licitarà de manera exclusiva mitjançant l’App de BIOSITY. En aquesta sol·licitud l’usuari haurà de marcar el/els residus a recollir i el dia i hora de la recollida en el calendari establert per a tal efecte.

Cancel·lacions de recollida

El límit horari per a fer canvis en la petició de recollida queda establert com a màxim fins a les 7:00h de la data de la sol·licitud. Passada aquesta franja, el departament de logística no admetrà canvis ni cancel·lacions, assumint l’usuari la penalització establerta i especificada en aquest mateix document.

Mínims de Recollida

Les recollides hauran de complir les següents quantitats mínimes de lliurament de residu en cada petició de manera indistinta:

 • Oli vegetal usat (oli de cuina): 1,5 litres
 • Llaunes de begudes: 80 unitats
 • Marro de cafè: 2 quilos
 • Càpsules de cafè: 85 unitats

Responsabilitat social

En BIOSITY estem compromesos mediambiental i socialment, col·laborant amb centres especials de treball per a persones en risc d’exclusió social i fundacions que exerceixen l’acompanyament i suport a persones amb discapacitat intel·lectual, facilitant mitjans per a dignificar a diferents col·lectius.

Minvaments, pesos i densitat dels residus

Els residus estan subjectes als següents minvaments per impureses:

 • Oli vegetal usat (oli de cuina): 8% (aquest percentatge està calculat per les impureses i l’aigua procedent de la cocció dels aliments)
 • Lates de begudes: 4% (aquest percentatge està calculat sobre la base de les restes de líquids i altres elements no reciclables que poden aparèixer a l’interior)
 • Pòsit de cafè: 70% (aquest percentatge està calculat pel pes de l’aigua procedent de la infusió del cafè i abans de l’assecat d’aquest)
 • Capsules de cafè: 70% (aquest percentatge està calculat pel pes de l’aigua procedent de la infusió del cafè i abans de l’assecat d’aquest)

Els pesos de cada residu són els següents:

 • Oli vegetal usat (oli de cuina) aquest residu té una densitat equivalent a 0,92, és a dir, 1 litre és igual a 0,92 kg.
 • Llaunes de beguda: 0,13 kg
 • Pòsit de cafè: 0,14 kg en cada càrrega
 • Càpsules de cafè: 0,15 kg per càpsula

Autodeclaració de sostenibilitat dels olis vegetals usats (UCO)

Amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i en cada confirmació de recollida, signo l’autodeclaració ISCC per a punts d’origen que produeixin oli de cuina usat (UCO).

Declaro que la quantitat de UCO produïda és inferior a 10 o més tones.

Declaro que el UCO produït només és d’origen vegetal i en cap cas d’origen animal.

Declaro que el destinatari del UCO és Consultora Central de Subministraments i Serveis Generals de Catalunya, S.L. (BIOSITY) amb nombre de transport autoritzat de residus T-8631, que serà l’encarregada de gestionar el residu mitjançant un gestor autoritzat.

En cada confirmació de recollida, signo l’autodeclaració i confirmo el següent:

 • L’UCO fa referència a l’oli i els greixos d’origen vegetal o animal utilitzats per a cuinar menjar destinat al consum humà. Els lliuraments d’UCO que cobreix aquesta autodeclaració consten íntegrament d’UCO i no es barregen amb altres olis o greixos que no compleixin amb la definició d’UCO.
 • L’UCO que cobreix aquesta autodeclaració compleix amb la definició de «residu». Això significa que l’UCO és un material que el punt d’origen rebutja o pretén o té l’obligació de rebutjar, i que l’UCO no s’ha modificat o contaminat intencionadament per a complir amb aquesta definició.
 • Hi ha disponible documentació de les quantitats d’UCO lliurades.
 • Es compleix amb la legislació nacional aplicable en relació amb la prevenció i la gestió de residus (per exemple, per al transport, la supervisió, etc.).
 • Els auditors d’ens de certificació o de ISCC (podran estar acompanyats per un representant del punt de recollida) podran examinar si l’indicat en aquesta autodeclaració és correcte in situ o posant-se en contacte amb el signatari (per exemple, per telèfon).
 • La informació continguda en aquesta autodeclaració podrà transmetre’s i ser revisada per l’ens de certificació del punt de recollida i per ISCC. Nota: L’ens de certificació i ISCC mantenen la confidencialitat de totes les dades proporcionades en aquesta autodeclaració.

Nota: L’oli vegetal que s’hagi emprat per a cuinar o fregir carn i que, per tant, contingui una part inevitable d’origen animal, podrà continuar considerant-se com un UCO 100% d’origen vegetal.

Penalitzacions

En cas de, que el recollidor acudeixi a realitzar el servei de recollida en el dia/hora sol·licitada per l’usuari i no pugui efectuar-la per absència de persones en el domicili, l’usuari perdrà la recollida i haurà de sol·licitar-la novament.

Si l’usuari és reincident en la situació abans descrita, BIOSITY es reserva el dret de poder anul·lar el compte d’un usuari quan la reincidència per absència en el domicili/empresa es repeteixi en tres ocasions.

Exempcions de responsabilitat

BIOSITY està exempt de responsabilitat sobre els residus generats per l’usuari de l’App, declinant de manera expressa qualsevol responsabilitat civil o penal, així com, qualsevol denúncia mediambiental que pogués interposar-se a l’usuari, per part de les diferents administracions que tenen competències, fruit d’un mal emmagatzematge dels residus o de mala gestió per part d’aquest.

Els enllaços externs a altres llocs web es faciliten únicament per raons pràctiques i per a informació dels usuaris. BIOSITY no accepta cap responsabilitat respecte de la informació o programes que puguin contenir, així com, l’ús que un usuari pugui realitzar de les informacions que aquests llocs mostrin.

Notes

Amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i donant-se d’alta en l’App, s’estableix per part de l’usuari i l’empresa, una relació contractual per a la recollida dels residus que Consultora Central de Subministraments i Serveis Generals de Catalunya, S.L. tingui en el seu catàleg de recollida, estant aquest contracte en vigor fins a la data de finalització que vindrà marcada per la sortida de l’aplicació i cancel·lació del compte per part de l’usuari o de la cancel·lació del compte per part de l’empresa.

Les fraccions de residus que recollim poden veure’s incrementades en qualsevol moment en funció de les capacitats tècniques i operatives de BIOSITY.

Contacte

Si té preguntes del servei de BIOSITY, posi’s en contacte amb el servei d’atenció al client a través del correu electrònic info@biosity.io.

Gràcies per llegir els nostres termes i condicions d’us, desitgem que gaudeixi de BIOSITY.

Biosity
Tuset, 23-25 planta 4
08006 Barcelona
B-66645672